Archive for the ‘Blog’ Category

Czerwiec - 29 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

W ogólnej opinii zawody prawnicze spostrzeżone są jako prestiżowe oraz warte szacunku a w przeszłości studia sądowe zestawiane były w swej randze z medycyną. Jedne hołdowały idei ratowania istnienia, drugie kultywowały intelekt, roztropność i retorykę. Dla rodziny ambicją było mieć w swoim gronie doktora lub ewentualnie mecenasa. Prawo, a tym samym ład cywilny oraz wymiar praworządności, od początku dziejów człowieczych były istotnym elementem życia publicznego. Figury przejawiające szczególne zdolności, wyczucie oraz mądrość w tym zakresie, cieszyły się uszanowaniem i powodzeniem. Działo się tak w starożytności lecz oraz dzisiaj kładziony jest nacisk na poszanowanie misji, mediatora, prokuratora lub notariusza. Adwokat Poznań  [ Read More ]